Finansiering

“Med leasing betalar företaget utrustningen över tiden!”finansiering

Fördelar med leasing

• Ni kan införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad er plånbok mår bra av!
• Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.
• Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning.
• Avtal och avtalstid kan skräddarsys.
• Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas.
• Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet.
• Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmoniera med intäktsflödet.

Den juridiska äganderätten till leasad utrustning ligger hos Siemens Financial Services. Efter avtalstiden har ni som leasetagare rätt att anvisa valfri köpare till ett 10-procentigt restvärde.

Gällande finansiering samarbetar vi på Wet&Dry med Siemens Financial Services. Besök gärna deras hemsida för mer information: www.siemens.se/finance